Budbringere

 

Budbringere tidligere kaldet profeter, bringer budskaber fra højere verdener, fra opstegne mestre, ærkeengle o.l.

Budbringeres budskaber/dikteringer er afhængige af budbringernes åndelige stade. De kan i bedste fald selv efterhånden nærme sig Mesterstadiet og derved være ikke-opstegne Mestre.

Der vil her stadig være visse begrænsninger grundet jordens generelt mørke tilstand, de, der primært er målgruppen for budskabet og begrænsningerne i frigivelse af en højere sandhed, som i øvrigt er progressiv over tid.

Budskaberne er altså herved delvis også bundet til den tid, de er fremkommet i.

I øvrigt er der ofte det interessante fænomen, at ledere og følgere til tidligere bevægelser sjældent anerkender de nye. D.v.s. at disse bliver i den viden og forståelse, de har opnået i deres nuværende bevægelse og derfor går glip af den nye impuls og dens medfølgende viden og forståelse.

At disse tidligere bevægelser stadig har følgere, kan dog også have den mission at tale til nogen i vor tid, der måske ellers blot eksempelvis ville være ateister elller tvivlende kristne.

De kan da senere i dette liv eller det følgende tage det næste trin på deres udviklingsstige.

 

Martinus er ikke nævnt blandt disse, da han er af en anden kategori.

Han behøvede ingen Mester til at diktere den viden han nedskrev, da han selv var en Mester med fuld kosmisk bevidsthed fra sit 30. år (d.v.s. allerede en Mester før fødslen (tidligere ofte kaldet avatar*) og derfor selv hentede den viden ned, der blev til Det Tredie Testamente (Gamle Testamente, Nye Testamente, Tredie Testamente.

PS Man bør ikke her lade sig vildlede af andres (ofte med rod i over 100 år gamle bevægelser) evt. påstande om det modsatte men selv sætte sig ind i Martinus' liv og værk.

At man ikke altid er enig i alt, hvad han skriver, bør ikke være en hindring, da man da blot lægger dette til side og så måske senere tager det op igen.

*En avatar er en åndelig Mester genfødt på Jorden for på det pågældende tidspunkt at fremme menneskenes udvikling, et ego-frit væsen med kosmisk bevidsthed, der altid er i balance og derfor aldrig indeholder og udtrykker lavere følelser som vrede, angst, begær o.l. eller deler mennesker op i de gode og de onde (dem mod os).

Gud elsker alle mennesker lige meget, da vi alle har Gudsgnisten (Guds Rige) i os.

At vi ikke er lige langt i vores udvikling er en anden sag, men da vi alle har det evige liv, betyder dette intet på den lange bane.

Der er altid nogen foran os og nogen efter os i udvikling.

 

Læs mere om Martinus:

her

 

-------------------

 

Blandt budbringere for de opstegne Mestre kan nævnes:

 

Guy Ballard

nu

Godfré

og

Edna Ballard

nu

Lotus

 

samt:

 

Mark L. Prophet

nu

Lanello

og

Elizabeth Clare Prophet

nu

Clare de Lis

 

David Christopher Lewis

 

Glenda Green

 

The Recorder:

Referenten

 

Flere budbringere:

 

TSL Encyclopedia:

Messengers